Seminar March 2010

Seminar and 1st Technician Presentation December 2011

Seminar May 2009

Seminar Dec 2008

Sigung Keith Kernspecht visiting Dublin in 2007

Seminar May 2007

Seminar November 2006

Germany Trip Oct 2006

Sifu Aidan in China / Hong Kong 1993

Historic Pictures 1

Royal College of Surgeons Demo June 2008

DIT Demo 2007

Historic Pictures 2